26 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

พระนามของพระองค์คือ พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ถอดความจาก อาโมส 4:13

Host-Amos4-13