26 ธันวาคม 2016 ขอไปด้วย

ตอนนี้ที่ ๆ เราไปนั้น เจ้าตามไปไม่ได้   หลังจากนี้จึงจะตามไปได้

ถอดความจากยอห์น 13:36

john13-36-38-Daily2016_12_26