26 ธันวาคม 2017 หาไม่เจอ!

เมื่อเดินทางมาได้หนึ่งวัน

ก็เริ่มตามหาพระเยซูในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง

ถอดความจาก ลูกา 2:44

luke2 44