26 ธันวาคม 2018 เป็นเพื่อนก็ไม่ได้

ดูซิ  ชายคนนี้ทั้งต้อนรับคนบาป

และกินอาหารกับพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 15:1-2

MobileLuke15-1-2