26 พฤศจิกายน 2015 ความลับแตก

 “ขอท่านนำเด็กหนุ่มคนนี้ไปหานายพัน เพราะเขามีเรื่องสำคัญจะแจ้ง”

 ถอดความจากกิจการ 23:17   

Daily2015_11_-26act23-16-18