26 พฤษภาคม 2015 ระวังตัว

จงระวังตัว  มิฉะนั้น สิ่งที่ผู้กล่าวคำของพระเจ้าเคยพูดเตือนไว้จะเกิดขึ้น

ถอดความจาก กิจการ 13:40
Daily2015_5_26