26 พฤษภาคม 2017 จับปลาทั้งคืน

แต่คืนนั้น  พวกเขาจับปลาไม่ได้เลย!

ถอดความจาก ยอห์น 21:3
john-21-1-3-Daily2017_5_26