26 มิถุนายน 2015 คนที่เลือกไป

ชายทั้งสองนี้ เป็นผู้นำในหมู่พี่น้อง

ถอดความจากกิจการ 15:22

 Daily2015_6_26-act15-22-23a