26 มิถุนายน 2017 แรงจูงใจ + –

บางคนประกาศเพราะขี้อิจฉา ชิงดีชิงเด่น

บางคนประกาศเพราะตั้งใจดี 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:15

php-1-15-16-Daily2017_6_26