26 มีนาคม 2019 ดีใจกันถ้วนหน้า

ทุกคนที่เห็นก็ดีใจ

และสรรเสริญพระเจ้าไปกับเขาด้วย

ถอดความจาก ลูกา 18:43

LukeMobile18v42-43