26 สิงหาคม 2015 ฟ้องอีกแล้ว

ยิวฟ้องศาลเรื่องเปาโลว่า `ชายคนนี้ 

ชักนำให้คนนมัสการพระเจ้าที่ผิดกฎหมาย

ถอดความจาก กิจการ 18:13
Daily2015_8_-26act18-12-14