26 สิงหาคม 2017 บทเพลงของฉัน

พระเจ้าทรงเป็นกำลัง ทรงเป็นบทเพลงของฉัน

พระเจ้าทรงมาเป็นความรอดของฉัน

ถอดความจาก สดุดี 118:14

IMG_6810 copy