26 เมษายน 2013 ยากอบกับเปโตร

วันที่สาม พระเยซูทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา….

ภายหลัง  พระองค์ปรากฏแก่ยากอบ และแก่อัครทูตทั้งหมด 

ถอดความจาก  1 โครินธ์ 15:4,7

Daily2013_4_26-2

 

สามปีสุดท้ายของพระเยซูในโลกนี้พร้อมกับอัครสาวก และเพื่อนคนอื่น ๆ นั้น

พระเยซูทรงออกไปประกาศให้คนกลับใจจากความบาป

และหันเข้ามาให้พระเจ้าทรงครอบครองใจ

ทรงรักษาคนป่วยให้หายจากสารพัดโรคร้าย

เปโตรสาวกคนหนึ่ง และ ยากอบ..น้องชายของพระองค์  ก็ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นกับตาของตัวเอง

Daily2013_4_26-1เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  ถูกเก็บไว้ในถ้ำ และวันที่สามทรงฟื้นขึ้นมา

พระองค์ก็ทรงมาพบกับอัครทูต เพื่อน ๆ ของพระองค์

น่าแปลกที่มีบันทึกชัดเจนว่า

พระองค์มาพบยากอบด้วย…   พระองค์ทรงรักเขา และให้ความรู้สึกที่พิเศษกับเขา

ขณะที่ทรงเป็นมนุษย์ ก็ทรงใช้ชีวิตกับพวกเขามาตั้งแต่เด็ก ๆ

ย่อมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานกว่าสาวกอื่น ๆ