26 เมษายน 2018 ใจ สัมพันธ์ ปาก

ใจท่วมท้นด้วยอะไร ปากจะพูดออกมาตามนั้น

ถอดความจาก ลูกา 6:45

luke6-45