26 เมษายน 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

ชาวสวนกลับเฆี่ยนตีเขา ปล่อยให้กลับไปมือเปล่า

ถอดความจาก ลูกา 20:9-10

Lukemobile20v9-10