27 กันยายน 2016 เสียงที่รู้จัก

ส่วนแกะฟังเสียงเขาเรียกชื่อของมัน และก็จะตามเขาออกไป

ถอดความจาก ยอห์น 10:3

john10-1-4-Daily2016_9_27

 “เราบอกจริง ๆ ว่า คนที่ไม่ได้เข้าคอกแกะทางประตู

แต่กลับปีนเข้าไปทางอื่น คนนั้นคือโจร คือขโมย

 ผู้เลี้ยงแกะเข้าทางประตู  ผู้เฝ้าประตูจะเปิดให้กับเขา  ส่วนแกะฟังเสียงเขาเรียกชื่อของมัน และก็จะตามเขาออกไป

เมื่อเขานำแกะของเขาออกมาทั้งหมด เขาจะนำหน้า แกะก็ตามไปเพราะมันรู้จักเสียงของเขา