27 กุมภาพันธ์ 2017 ทุกสิ่งจากพระบิดา

บัดนี้ เขารู้ว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้ลูก มาจากพระองค์จริง ๆ 

ถอดความจากยอห์น 17:7

john17-7-8-Daily2017_2_27