27 กุมภาพันธ์ 2018 รู้ตัวแล้ว

กระผมเป็นคนบาปนัก!

ถอดความจาก ลูกา 5:8-10

Luke5-8-10