27 ตุลาคม 2016 ทรงร้องไห้

ท่านทำให้คนตาบอดมองเห็น

จะทำให้ลาซารัสไม่ตาย ไม่ได้รึ?

ถอดความจากยอห์น 11:37

john11-234-37-Daily2016_10_27