27 ธันวาคม 2018 ดูหมิ่นกันนัก

พระเยซูเห็นว่าพวกเขาดูหมิ่นเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน

จึงทรงเล่าเรื่องนี้

ถอดความจากลูกา 15:3

MobileLuke15-3-4