27 พฤศจิกายน 2017 ถึงเวลา

ขณะที่ทั้งสองอยู่ที่นั่น

ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะคลอด

ถอดความจาก ลูกา 2:6
luke2-6re