27 มกราคม 2018

ความปรารถนาในใจ ที่กลายเป็นจริงนั้น

เป็นที่ชื่นชมสำหรับดวงวิญญาณ

ถอดความจาก สุภาษิต 13:19

IMG_6858