27 มิถุนายน 2017 ดีใจต่อ

ยังไงข้าก็ยินดี และจะปลื้มใจต่อไป  

ถอดความจาก ฟีลิปปี 1:18

php-1-17-18-Daily2017_6_27