27 มีนาคม 13 ความเป็นมาพระคัมภีร์

โมเสสจึงจารึกพระดำรัสของพระเจ้าไว้ทุกคำ

ถอดความจากอพยพ 24:4

 Daily2013_3_27

พระคัมภีร์ … เป็นคำของพระเจ้าที่ทรงให้คนของพระองค์บันทึกไว้

เพื่อเราจะได้รู้ว่า พระองค์ตรัสอะไรกับเราบ้าง  ทรงทำอะไรบ้าง

เริ่มจากท่านโมเสส  พระเจ้าทรงสั่งให้ท่านเขียนบันทึกไว้

และเรื่องราวที่ท่านเขียนไว้เมื่อหลายพันปีมาก่อน

ก็ยังส่งต่อเข้ามาถึงเราจนทุกวันนี้

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทำให้เราได้อ่านเรื่องราวแห่งความมหัศจรรย์

ที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

อ่านเรื่องของท่านโมเสส เริ่มที่นี่