27 เมษายน 2013 สันติสร้างได้

ความสุขเป็นของคนที่สร้างสันติ  

เพราะว่า พระเจ้าทรงเรียกเขาว่า ลูกของพระองค์ 

ถอดความจาก มัทธิว 5:9

jabmue

ทุกวันนี้ เราพบความขัดแย้งมากมายรอบตัวเรา

ยิ่งเราเปิดดูเว็บต่าง ๆ  เราก็จะเห็นความขัดแย้ง ความอยุติธรรม กลโกง การเห็นแก่ตัวมากมาย

คนที่เข้ามาคอมเมนท์ ในเรื่องที่เขารู้สึกแย่ ก็จะด่าว่าอย่างหยาบคาย

มีคำพูดประชดประชัน

แต่ทั้งหมดนั้น  ต่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ไม่เปลี่ยนคนที่ทำผิด ไม่เปลี่ยนคนที่พูด

เราอ่านพระคำข้างบนดู

แล้วคิดให้รอบคอบ  รอบด้าน  บน ล่าง ซ้าย ขวา

เป็นเรา  เราควรจะทำอย่างไรดี

จะสร้างสันติอย่างไรในสังคมอันเลวร้าย

…. โดยเริ่มที่ตัวเราเอง