27 เมษายน 2015 กล่าวหากันง่ายๆ

คนเหล่านั้นกล่าวว่า เธอเสียสติไปแล้ว!

ถอดความจาก กิจการ 12:15

Daily2015_4_27