28 กรกฎาคม 2015 ประกาศต่อไป

จำเป็นที่พระคริสต์จะต้องทนทุกข์ และเป็นขึ้นมาจากความตาย

ถอดความจาก กิจการ 17:3Daily2015_7_28act17-1-4