28 กรกฎาคม 2016 เวลายังไม่ถึง

แต่ที่โลกเกลียดเราเพราะเราบอกว่าสิ่งที่โลกทำนั้นชั่วร้าย

ถอดความจาก ยอห์น 7:7

john-7-5-10-Daily2016_7_28