28 กันยายน 2018 มาเจอผู้ที่ใหญ่กว่า

ผู้ที่ใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยู่ตรงนี้

ผู้ที่ใหญ่กว่าโยนาห์ก็อยู่ตรงนี้

ถอดความจาก ลูกา 11:31b,32b

MobileLuke11-31-32