28 กุมภาพันธ์ 2018 ทิ้งทุกอย่าง

ต่อจากนี้ไป เจ้าจะเป็นผู้จับคน

ถอดความจากลูกา 5:10

Luke5-10-11