28 กุมภาพันธ์ 2019 คำถามที่ต้องตอบ

พระเจ้าจะไม่ทรงให้ความยุติธรรม

แก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้

ยามที่เขาร้องทูลต่อพระองค์

ทั้งวันและคืนอย่างนั้นหรือ?

ถอดความจาก ลูกา 18:6

LukeMobile18v6-7