28 ตุลาคม 2016 เชื่อสิ!

เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อ

     เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ถอดความจากยอห์น 11:40

john11-38-40-Daily2016_10_28

พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยนัก  “เลื่อนหินนั้นออกสิ”

พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยนัก  “เลื่อนหินนั้นออกสิ”

เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อ   เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า