28 พฤศจิกายน 2016 เชื่อความสว่าง

ขณะที่เจ้ายังมีความสว่าง ก็จงเชื่อความสว่าง

เพื่อว่าเจ้าจะได้เป็นลูกของความสว่างนั้น

 ถอดความจากยอห์น 12: 36

john12-35-36-Daily2016_11_28