28 พฤศจิกายน 2017 ลูกชายหัวปี

เธอคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันเขา

และวางเขาไว้ในรางหญ้า

ถอดความจาก ลูกา 2:7

Luke2_7