28 พฤษภาคม 2017 ฉันจะร้องเพลง

ฉันจะยินดีปรีดาในพระเจ้า 
ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
ฉันจะร้องเพลงยกย่องพระนามของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี  9:2

IMG_6740ภาพโดย แก้ว  Na Kittikoon  Art Room