28 พฤษภาคม 2018 รักใครมากกว่า?

เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ทั้งสองคน

คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน

ถอดความจาก ลูกา 7:42
Luke7-41-43