28 มกราคม 2019 ต่างคนต่างตาย

ทูตสวรรค์นำลาซารัสไปอยู่กับอับราฮัม

ถอดความจาก ลูกา 16:22

mobile-Luke16v22