28 มิถุนายน 2015 อิมมานูเอล

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด  อย่ากลัวหรือหวาดหวั่นไปเลย

เพราะว่า ผู้ที่ไปกับเจ้าคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์จไม่ทรงปล่อยให้เจ้าพ่ายแพ้

พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเจ้า 

ถอดความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 31: 6

Immanuel master

คลิกข้างบนเพื่อฟังเพลง

TheWord1214