28 มิถุนายน 2016 งานเลี้ยงใหญ่

เด็กชายคนหนึ่งมีปังบาร์เลย์ 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว

ถอดความจาก ยอห์น 6:9

john-6-8-9-Daily2016_6_28