28 มิถุนายน 2017 จะกล้าเหมือนเคย

ที่พวกท่านอธิษฐานและการช่วยเหลือของพระวิญญาณ 

จะทำให้ข้าได้รอดพ้น  

ถอดความจากฟีลิปปี 1:19

php-1-19-20-Daily2017_6_28