28 มิถุนายน 2018 ทันควัน!

เธอเบียดคนมาข้างหลัง และแต่ชายเสื้อคลุมของพระเยซู

ทันใดนั้นเอง เลือดก็หยุด!

ถอดความจาก ลูกา 8:44


Luke-8-42-44