28 มีนาคม 13 ความเป็นมาพระคัมภีร์

จงเขียนศุภนิมิตของเจ้า 

เขียนให้ชัดเจนบนแผ่นจารึก 

เพื่อว่าคนที่ได้อ่านนั้น จะเข้าใจทันที

ถอดความจาก ฮาบากุก 2:2

Daily2013_3_28

 

ฮาบากุก เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้า

เขาสงสัยจริงว่า

ทำไมพระเจ้าจึงทรงให้คนชั่วร้ายมาจัดการกับคนของพระองค์ที่ทำบาป

เขารอคอยพระองค์ เป็นนานสองนาน

แล้วเมื่อพระองค์ตรัสตอบเขา เขาก็สบายใจ

และพระองค์ยังทรงให้เขาบันทึกสิ่งที่เขาสนทนากับพระองค์

วันนี้เราจึงได้อ่านคำสนทนานั้นอย่างจุใจ

อ่านเรื่องของฮาบากุกได้ ที่นี่ครับ