28 สิงหาคม 2015 ทำตามสัญญา

เมื่อถึงเมืองเคนเครีย

เขาก็ทำพิธีกล้อนผมแบบชาวยิวที่ได้สาบานตนไว้

ถอดความจาก กิจการ  18:18

Daily2015_8_-28act18-18 (1)