28 สิงหาคม 2018 เลี่ยงไป

ต่อมา เลวีคนหนึ่งมาถึงที่ตรงนั้น

เห็นเขา ก็เลี้ยงเดินไปอีกฟากถนนเช่นกัน

ถอดความจาก ลูกา 10:31-32

MobileLuke10-31-32