29 กรกฎาคม 2017 รู้มาก่อน

เรารู้จักเจ้าก่อนที่เราได้สร้างเจ้าขึ้นมาในครรภ์

ก่อนที่เจ้าจะคลอดออกมา เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้

ถอดความจาก เยเรมีย์ 1:5

deer2 copy