29 ตุลาคม 2018 สว่างไสว

จงเตรียมพร้อม ให้ตะเกียงสว่างอยู่เสมอ

ถอดความจาก ลูกา 12:35

mobileLuke12-35-36