29 พฤษภาคม 2013

เขายังมั่นคงและสัตย์ซื่อ แม้เจ้าชวนให้เราต่อสู้เขา
เพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุ

ถอดความจาก โยบ 2:3


Daily2013_5_29-1

 

เมื่อเจ้าซาตานมันให้เหตุผลว่า ที่โยบเป็นคนดี ก็เพราะพระเจ้าทรงช่วย

พระองค์ทรงปกป้องและอวยพรเขา   ดังนั้นหากไม่มีพระพรเหลืออยู่ โยบก็คงทิ้งพระเจ้า

พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้มันทำอะไรโยบก็ได้  แต่ห้ามแตะต้องตัวโยบ

มันจึงทำลายลูกสาวลูกชายทั้งหมด…. ฝูงสัตว์ถูกทำลาย

แม้ว่าโยบทุกข์ใจยิ่งนัก  แต่เขากล่าวว่า

“ข้าเกิดมาตัวเปล่า ก็จะกลับไปตัวเปล่า

พระเจ้าประทานและพระองค์ทรงเอาไปเสีย… สาธุการแด่พระนามของพระเจ้า”

Daily2013_5_29-2

 

มารยังไม่ยอมแพ้ ทูลพระเจ้าว่า “หากพระองค์ทำลายตัวเขา แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา

เขาจะแช่งสาปพระองค์อย่างแน่นอน”

พระเจ้าทรงอนุญาตให้มันทำอะไรก็ได้  แต่ห้ามเอาชีวิตเขาไป

มันจึงทำให้เขาเป็นฝีร้าย ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะ!

แม้ภรรยาของโยบชวนให้เขาแช่งพระเจ้า และไปตายเสีย เขากลับกล่าวว่า

“เราจะรับแต่สิ่งดีจากพระเจ้า โดยไม่ยอมรับวิบัติหรือ…”

โห…ท่านโยบนี่ยอดจริง ๆ  สมกับที่พระเจ้าทรงชม!