29 มกราคม 2019 อยู่คนละที่

แต่เมื่อแหงนหน้าดู  เห็นอับราฮัมและลาซารัสแต่ไกล

ถอดความจาก ลูกา 16:23

mobile-Luke16v23-24