29 มิถุนายน 2017 สิ่งที่ยอดกว่า

ใจหนึ่งก็อยากไปอยู่กับพระคริสต์ เพราะยอดกว่ามาก

ถอดความจากฟีลิปปี 1:23

php-1-21-23-Daily2017_6_29