29 มีนาคม 2019 เหลือเชื่อ!

เขาดีใจมาก รีบลงมาต้อนรับพระองค์

ถอดความจากลูกา 19:6

MobileLuke19v5-6